Užhorod - hrad

Užhorodský hrad stojí na 30 metrů vysokém sopečném suku a tím je výrazně vyvýšen nad městem. Skalnaté svahy jsou nejlépe vidět ze severu (z jihu jsou kryty zástavbou). V devatenáctém století se na místě hradu nacházelo opevněné slovanské hradiště. Zde v roce 897 sídlil vazal Velké Moravy kníže Laborec. Při útoku nájezdných uherských kmenů bylo hradiště dobyto a kníže Laborec byl poražen. Pověst říká, že po pádu hradiště Laborec sice utekl, ale pak se utopil v řece, která dnes nese jeho jméno. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 903. Nejstarší dochovanou částí jsou ruiny původní hradní kaple z 12. století, která v roce 1728 vyhořela následkem zásahu blesku. Kaple se nachází v parku v severovýchodní části hradu. Od pádu knížete Laborce až do roku 1241 na hradě vládli Arpádovci. Jejich vláda byla ukončena úplnou zkázou hradu způsobenou Tatarskými nájezdy ve 13. století. Po upevnění uherské moci nad Karpatami dostala v roce 1318 hrad do léna rodina Drughetů. Hrad byl v jejich držení do roku 1691. Za jejich panování byla v roce 1598 dokončena renesanční přestavba vnitřního hradu a v roce 1648 také obranný systém. Koncem 17.století přechází hrad do držení rodiny Berčenů (Bercsenyi), kteří jej obnovili a ještě více opevnili. V 16. a 17. století na hrad často útočila transylvánská knížata. Užhorod se také stal centrem protihabsburského povstání, které bylo v roce 1711 potlačeno. Poté byla na hradě umístěna posádka rakouské armády. Od roku 1775 byl na hradě umístěn až do konce 2. světové války řeckokatolický seminář (známé centrum ukrajinského nacionalismu). Po roce 1946 bylo na hradě zřízeno muzeum. V roce 1969 prošel hrad výraznou rekonstrukcí. Dnes je na hradě několik expozic. Národopisná, hudební nástroje, historie regionu. Najdeme zde rekonstruované místnosti semináře. Velmi zajímavá je expozice věnována karpatské přírodě. Přestože vycpaniny nejsou vždy v nejlepším stavu, tak jsou jistě obecně zajímavé.

Vstupné se platí u brány za vodním příkopem. Cena je 10 hriven. Za průvodce, případně fotografování se platí příplatek. Přestože se za fotografování a natáčení musí platit, tak je na hradě možné v exteriérech bez obav fotografovat. Problémem je použití fotoaparátu v expozicích, kde každá z nich má svého hlídače.

Na hradě se často pořádají hudební akce.

Několik metrů od vstupu do hradu je také vstup do skanzenu rusínské kultury.

S tímto textem úzce souvisí stránka historie města.

Plánek Užhorodu « » popis Užhorodu, turistické zajímavosti « » Užhorodský hrad « » Něvické « » Ubytování v Užhorodu « » Doprava do Užhorodu « » Přeprava po Užhorodu « » Víza, formality « » Služby pro turisty « » Historické pohlednice « » Současné pohlednice « » Historie města

Jestliže objevíte jakoukoliv chybu, nepřesnost nebo zastaralou informaci, pak mne prosím informujte. Budu vděčný za jakýkoliv materiál týkající se Užhorodu a okolí. Zajímají mne vaše příběhy, zážitky, poznatky, fotografie, pohlednice, poštovní známky, propagační materiály atd. Vítám návrhy na spolupráci. Kontakt je petr@uzhorod.cz, použít můžete také kontaktní formulář.

další historicke pohlednicepohlednice 001
další současné pohlednice

Užhorod.info je informační web o hlavním městě Zakarpatí Užhorodu. Web jsem začal psá jako jeho častý návštěvník a dnes jej spravuji už jako obyvatel Užhorodu. Pro zájemce o Ukrajinu, Podkarpatskou Rus a Užhorod nabízím komerční služby na webu Uzhorod.cz.

Turistům mohu pomoci zorganizovat vyjímečný pobyt za cenu, které bude nižší než s cestovkami. Přímo v Užhorodu nabízím krátkodobé ubytování v domku v centru města a v panelákovém bytě. Neváhejte mne kontaktovat na petr@uzhorod.cz

Doporučuji:

Na sociálních sítích provozuji k tématu následující stránky: